Εργασιακό στρες  

 Το στρες που σχετίζεται με την εργασία είναι το στρες που προκαλείται ή επιδεινώνεται από την εργασία. Αυτό απλά συμβαίνει όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον εργασίας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η αντίδρασή του να περιλαμβάνει συναισθήματα που τον καθιστά ανίκανο να τα αντιμετωπίσει. Μπορεί να προκληθεί από αντιληπτές, πραγματικές πιέσεις, τελικές προθεσμίες, απειλές, ανησυχίες που συμβαίνουν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

  «Το στρες εμφανίζεται, όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται μια ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων που τίθενται σε αυτά από τη μία πλευρά, και την ικανότητά τους να τα αντιμετωπίσουν από την άλλη. Συχνά συμβαίνει σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα ελέγχου και υποστήριξης.

 Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν βρίσκονται υπό πίεση:

  • Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πολύ απειλημένοι αλλά το κρατούν στον εαυτό τους.
  • Άλλοι συμπεριφέρονται με πολύ επιθετικούς τρόπους, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι η συμπεριφορά τους προκαλείται από άγχος.
  • Άλλοι αντιδρούν στο ίδιο ζήτημα με αρκετά ήρεμους τρόπους, αισθάνονται ότι δεν απειλούνται και είναι χαλαροί.
  • Άλλοι που γνωρίζουν καλά τη διάθεσή τους αναφέρουν ότι δεν είναι στρεσάρονται από τα εργασιακά ζητήματα, αλλά απολαμβάνουν την πρόκλησή τους.
  • Άλλοι πάλι έχουν πολύ χαμηλή ανοχή σε οποιεσδήποτε απειλές και έτσι βρίσκουν τις μικρότερες και απλούστερες απαιτήσεις από αυτές αρκετά απειλητικές και αρχίζουν να αισθάνονται άγχος μόλις γίνουν αυτές οι απαιτήσεις.

   Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το περιβάλλον εργασίας και οι παράγοντες εκτός εργασίας συμβάλλουν στο επίπεδο πίεσης ενός ατόμου. Κάποιος που βιώνει στρες με τα γεγονότα  της ζωής του, μπορεί να βρει ότι αυτός ή αυτή είναι λιγότερο ικανοί να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις προθεσμίες στην εργασία, ακόμη και αν δεν είναι η δουλειά η αιτία και ταυτόχρονα δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα στο παρελθόν.

   Οι χώροι εργασίας που έχουν καλή επικοινωνία, σεβαστές σχέσεις και υγιή συστήματα εργασίας μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τον τύπο του στρες που μπορεί να έχει περισσότερες από μία αιτίες .Τέτοιοι χώροι εργασίας τείνουν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην επίτευξη ενός υγιούς και παραγωγικού εργατικού δυναμικού.

Αναστάσιος Μ. Μαργαρίτης
Occupational Health& Safety Specialist.
Bsc Physiotherapy & Sports Science.
Orthopaedic Manual Therapist.
Back Mechanic Specialist.