Επίπεδο 1

Εφαρμοσμένη Εργονομία & Πρόληψη των Μυοσκελετικών Διαταραχών που σχετίζονται με την Εργασία.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική εμπειρία πάνω  στην εργονομική αξιολόγηση ,και θα βρουν τρόπους για τον εντοπισμό, την εξάλειψη και την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία .

Στόχοι παρουσίασης

 • Τι είναι η εφαρμοσμένη  εργονομία και με ποιο τρόπο η εργονομία επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον;
 • Τι είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία;
 • Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία
 • Συχνές διαταραχές των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία
 • Διαταραχές της χαμηλής οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με την εργασία

Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει ;

 • Ειδικοί για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Φυσικοθεραπευτές & Χειροπράκτες.
 • Διευθυντές εγκαταστάσεων.
    Χρόνος παρουσίασης: 2 ώρες.

    Αριθμός συμμετεχόντων: Ελάχιστος 20 και Μέγιστος 30.

    Δίδακτρα Μαθήματος: Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Επίπεδο 2

Εφαρμοσμένη Εργονομία & Πρόληψη των Μυοσκελετικών Διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την Εργασία.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική εμπειρία στην εργονομική αξιολόγηση και θα βρουν τρόπους για τον εντοπισμό, την εξάλειψη, την πρόληψη και τη διαχείριση των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.

Στόχοι παρουσίασης

 • Τι είναι η εφαρμοσμένη  εργονομία και με ποιο τρόπο η εργονομία επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον;
 • Τι είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία;
 • Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία.
 • Διαταραχές των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Επιδημιολογία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Λειτουργική ανατομία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Παθολογία και διαφορική διάγνωση των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Θεραπεία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία.

Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει ;

 • Ειδικοί για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Φυσικοθεραπευτές & Χειροπράκτες.
 • Γυμναστές.
    Χρόνος παρουσίασης: 1 μέρα.

    Αριθμός συμμετεχόντων: Ελάχιστος 20 και Μέγιστος 30.

    Δίδακτρα Μαθήματος: Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Επίπεδο 3

Εφαρμοσμένη Εργονομία & Πρόληψη των Μυοσκελετικών Διαταραχών των άνω άκρων και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με την Εργασία

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική εμπειρία στην εργονομική αξιολόγηση και θα βρουν τρόπους για τον εντοπισμό, την εξάλειψη, την πρόληψη και τη διαχείριση των διαταραχών των άνω άκρων και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με την εργασία.

Στόχοι παρουσίασης
Ημέρα 1η

 • Τι είναι η εφαρμοσμένη  εργονομία και με ποιο τρόπο η εργονομία επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον;
 • Τι είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία;
 • Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία
 • Διαταραχές των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία
 • Επιδημιολογία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία
 • Λειτουργική ανατομία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία
 • Παθολογία και διαφορική διάγνωση των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία
 • Θεραπεία των διαταραχών των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία

Ημέρα 2

 • Τι είναι ο πόνος στην μέση;
 • Μύθοι και αλήθειες σχετικά με τον πόνο στην μέση.
 • Επιδημιολογία των παραγόντων κινδύνου.
 • Αξιολόγηση: Συγκλίνοντας σε μία ακριβή διάγνωση.
 • Προσεγγίσεις αποκατάστασης.

Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει ;

 •  Ειδικοί για την υγεία και την ασφάλεια.
 •  Φυσικοθεραπευτές & Χειροπράκτες.
 • Γυμναστές.

Χρόνος παρουσίασης: 2 μέρες

Αριθμός συμμετεχόντων: Ελάχιστος 20 και Μέγιστος 30

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.