Μυοσκελετικές διαταραχές των κάτω άκρων που σχετίζονται με την εργασία

Οι μυοσκελετικές διαταραχές των κάτω άκρων που σχετίζονται με την εργασία  επηρεάζουν τα ισχία, τα γόνατα και τον άκρο πόδα. Υπάρχουν δύο τύποι : αυτοί που προκαλούνται από οξύ τραυματισμό και αυτοί που προκαλούνται από υπερβολική χρήση. Στο χώρο εργασίας, οι μυοσκελετικές διαταραχές είναι πιθανότερο να προκληθούν από υπερβολική χρήση. Παρόλα αυτά οι οξείς τραυματισμοί τείνουν να είναι περισσότεροι μεταξύ των αθλητών και του στρατιωτικού προσωπικού.

Η οστεοαρθρίτιδα ισχίου (ΟΑ),οστεοαρθρίτιδα και θυλακίτιδα γόνατος,  τραυματισμοί / ρήξεις του μηνίσκου, κατάγματα κόπωσης  και φλεβικές διαταραχές / κιρσώδεις φλέβες των κάτω άκρων αποτελούν τους πιο συχνούς  τραυματισμούς υπέρχρησης  των εργαζομένων στην βιομηχανία.

 Παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες κινδύνου χωρίζονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: επαγγελματικοί (φυσικοί) , προσωπικοί (και δημογραφικοί) και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου. Πολλοί από τους παράγοντες δεν είναι εξειδικευμένοι στα κάτω άκρα, καθώς συνδέονται επίσης με διαταραχές των άνω άκρων και του κορμού. Για τις διαταραχές του κάτω άκρου, οι μελέτες γενικά υποδεικνύουν ότι οι πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι οι φυσικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, και ειδικότερα οι ακόλουθοι:

  • Γονάτισμα / οκλαδόν.
  • Ανέβασμα σε σκάλες.
  • Βαριά ανύψωση.
  • Περπάτημα / στάση.
  • Κίνδυνο γλιστρήματος.
  • Πτώση από ύψος.
  • Οδήγηση, ιδιαίτερα για περισσότερες από τέσσερις ώρες.
  • Κάθισμα σε ακατάλληλη θέση ή για μεγάλες περιόδους (> 2 ώρες), ιδιαίτερα για πόνο στο ισχίο.

Οι προσωπικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνηθέστερα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο είναι: προηγούμενος τραυματισμός, φυσική κατάσταση (χωρίς δραστηριότητα εκτός εργασίας), παχυσαρκία, φύλο, έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία, χαμηλό επίπεδο ελέγχου της εργασίας, μικρή ή καθόλου κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους και καμία υποστήριξη από τους επόπτες.

Αναστάσιος Μ. Μαργαρίτης
Occupational Health& Safety Specialist.
Bsc Physiotherapy & Sports Science.
Orthopaedic Manual Therapist.
Back Mechanic Specialist.