Σύνδρομο δόνησης χεριού - βραχίονα

Η δόνηση ως μία από τις αιτίες του δευτερογενούς φαινομένου Raynaud εργασιακής  προέλευσης, αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1911, και επιβεβαιώθηκε από άλλους συγγραφείς το 1918.

Το ερέθισμα ‘δόνηση’ εισέρχεται στα χέρια από τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα. Αυτό το ερέθισμα οδηγεί στη συμπτωματολογία, που περιγράφεται ποικιλοτρόπως στη βιβλιογραφία, ως πρώιμη τραυματική αγγειοσπαστική ασθένεια, σπαστική αναιμία,νεκρά δάχτυλα, δόνηση που προκαλείται από το λευκό δάχτυλο, φαινόμενο Raynaud εργασιακής προέλευσης, και τελικά το 1985, μετά από διεθνή συμφωνία, εδραιώθηκε ο όρος σύνδρομο δόνησης χεριού - βραχίονα - Ηand-Αrm Vibration Syndrome (HAVS).

   Το Σύνδρομο δόνησης χεριού - βραχίονα - Ηand-Αrm Vibration Syndrome (HAVS) είναι ένας γενικός όρος, που περιλαμβάνει μια σειρά από τραυματισμούς στους βραχίονες , στα χέρια και στα δάχτυλα, που προκύπτουν από την παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε δόνηση, η οποία συχνά οδηγεί σε πόνο και ανικανότητα, συμπεριλαμβανομένων την δυσανεξία στο κρύο, την μειωμένη ευαισθησία, την μυϊκή αδυναμία, την απώλεια του συντονισμού του χεριού, την μειωμένη επιδεξιότητα, την αδεξιότητα και τις  κράμπες στο χέρι (Pelmear 2000). Η έκθεση σε κραδασμούς που προκαλούν τα συμπτώματα αυτού του συνδρόμου, πιο συχνά προέρχονται από την επαγγελματική χρήση των εργαλειών που λειτουργούν με τα χέρια  (π.χ. κρουστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε μέταλλο και πέτρα εργασίας, λατομείων και δομικών κατασκευών). Ωστόσο, οποιαδήποτε πηγή κραδασμών επαρκούς έντασης (δηλ. πάνω από 4 - 5000 Hz) και διάρκειας που έρχεται σε επαφή με τα χέρια ,μπορεί να προκαλέσει το ‘Σύνδρομο δόνησης χεριού –βραχίονα.

   To Σύνδρομο δόνησης χεριού - βραχίονα (HAVS ) είναι μια προοδευτική ασθένεια με τρία συστατικά μέρη : (α) κυκλοφορικές διαταραχές(αγγειόσπασμος με λεύκανση στο δάχτυλο-το κλασικό «λευκό δάχτυλο», (β) αισθητηριακές και κινητικές βλάβες στα νεύρα (μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, απώλεια του συντονισμού του δακτύλου και της επιδεξιότητας των χεριών ) και (γ) μυο-σκελετικές διαταραχές, και αλλαγές στους μύες, στα οστά και στις αρθρώσεις του χεριού, του καρπού και του βραχίονα.

Αναστάσιος Μ. Μαργαρίτης
Occupational Health& Safety Specialist.
Bsc Physiotherapy & Sports Science.
Orthopaedic Manual Therapist.
Back Mechanic Specialist.